Image
PROMO Sports - Basketball Game Play - iStock - roniechua

Southeast Colorado Boys High School Basketball Scores - February 14-19, 2022

© iStock - roniechua

February 14

Swallows Charter Academy @ Fowler

 • Swallows Charter Academy 42
 • Fowler 45

La Junta @ The Vanguard School

 • La Junta 74
 • The Vanguard School 64

February 15

Fowler @ Swallows Charter Academy

 • Fowler 57
 • Swallows Charter Academy 41

Holly @ Las Animas

 • Holly 59
 • Las Animas 45

Stratton @ Otis

 • Stratton 49
 • Otis 54

Pikes Peak Christian @ Manzanola

 • Pikes Peak Christian 79
 • Manzanola 45

Rocky Ford @ Rye

 • Rocky Ford 25
 • Rye 32

Idalia @ Burlington

 • Idalia 57
 • Burlington 62

Hi-Plains @ Deer Trail

 • Hi-Plains 69
 • Deer Trail 20

Kim/Branson @ La Veta

 • Kim/Branson 59
 • La Veta 52

Wiley @ Granada

 • Wiley 44
 • Granada 56

Swink @ Dolores Huerta Prep

 • Swink 62
 • Dolores Huerta Prep 59

Kit Carson @ Limon

 • Kit Carson 32
 • Limon 77

Ellicott @ Crowley County

 • Ellicott 62
 • Crowley County 76

February 16

Lamar @ La Junta

 • Lamar 37
 • La Junta 64

February 17

Genoa-Hugo/Karval @ Eads

 • Genoa-Hugo/Karval 62
 • Eads 43

Idalia @ Stratton

 • Idalia 65
 • Stratton 30

Bethune @ Granada

 • Bethune 40
 • Granada 57

McClave @ Wiley

 • McClave 39
 • Wiley 44

Rocky Ford @ Hoehne

 • Rocky Ford 34
 • Hoehne 50

Burlington @ Deer Trail

 • Burlington 92
 • Deer Trail 8

February 18

Burlington @ Wiggins

 • Burlington 46
 • Wiggins 53

Eads @ Kit Carson

 • Eads 49
 • Kit Carson 50

La Veta @ South Baca (Campo/Vilas/Pritchett)

 • La Veta 63
 • South Baca 28

Cheraw @ Cheyenne Wells

 • Cheraw 31
 • Cheyenne Wells 44

Bethune @ Hi-Plains

 • Bethune 60
 • Hi-Plains 68

Otis @ Flagler

 • Otis 64
 • Flagler 30

McClave @ Granada

 • McClave 43
 • Granada 40

Kim/Branson @ Springfield

 • Kim/Branson 53
 • Springfield 45

Manzanola @ Sierra Grande

 • Manzanola 22
 • Sierra Grande 64

February 19

La Junta @ Ellicott

 • La Junta 77
 • Ellicott 44

Lamar @ Woodland Park

 • Lamar 24
 • Woodland Park 53

Wiley @ Deerfield KS

 • Wiley 62
 • Deerfield 28

Hanover @ Manzanola

 • Hanover 54
 • Manzanola 12

Otis @ Genoa-Hugo/Karval

 • Otis 41
 • Genoa-Hugo/Karval 45

Kit Carson @ Simla

 • Kit Carson 35
 • Simla 50

Cheraw @ South Baca (Campo/Vilas/Pritchett)

 • Cheraw 49
 • South Baca 35

Deer Trail @ Stratton

 • Deer Trail 14
 • Stratton 72

Walsh @ Cheyenne Wells

 • Walsh 35
 • Cheyenne Wells 67

Hi-Plains @ Briggsdale

 • Hi-Plains 39
 • Briggsdale 81